Normalt vil man sætte narcisser op i 12 forskellige divisioner med hver deres karakteristika. Ved at kikke til Royal Horticultural Society i Storbritannien og American daffodil society i USA har jeg prøvet at sætte dem op på deres måde. De vælger ud fra blomsten og ikke ud fra hvilket tidspunkt de blomster på, så alt det vi kender som påskeliljer, majliljer, bededagsliljer, pinseliljer osv. er helt ude af kraft. Så her er mit bud på hvordan de sættes op. Der er ikke medtaget egentlige vildarter eller miniaturer, da disse også bør sættes ind i følgende grupper.

1. Trompet narcisser:
I denne gruppe er der én blomst til én stilk, med en tragt, som er lige så lang eller længere end blomstens kronblade.

2. Stor-skålformede narcisser:
I denne gruppe er der igen én blomst til én stilk, med en tragt som er mere end en tredjedel, men mindre end eller lig med, længden af blomstens kronblade.

3. Lille-skålformede narcisser:
I denne gruppe har én blomst én stilk med en tragt som ikke er mere end en tredjedel af længden af blomstens kronblade.

4. Fyldte narcisser:
I denne gruppe er der en eller flere blomster til én stilk med en fordobling af tragten eller kronblade, eller begge dele. Dobbelte narcisser overleve ofte i længere tid i haven, og deres blomster holder meget længere end enlige narcisser, men blomsterne kan være for tunge for stænglerne og det kan være nødvendigt at binde dem op.

5. Triandrus narcisser: (også kaldet orkidenarcis)
Denne gruppe har åbenbare karakteristika arvet fra N. triandrus i deres herkomst, med to eller flere nikkende, hængende blomster til én stilk og tilbagebøjede blomster kronblade. Virker som små klokker på en stilk.

6. Cyclamineus narcisser:
Denne gruppe har nærmest et vindblæst udseende, en nikkende blomst på én stilk med tilbagebøjede kronblade.

7. Jonquilla narcisser:
Denne gruppe har åbenbare karakteristika arvet fra Narcissus jonquilla i deres herkomst, har smalle, mørkegrønne blade og en til tre duftende blomster til én stilk.

8. Tazetta narcisser:
Denne gruppe har brede blade og har klynger på mere end tre vel duftende blomster til en tyk stilk. Sjældent langlivede her i DK.

9. Poeticus narcisser:
Denne gruppe én blomst pr. stilk, har ekstremt hvide kronblade, som kvalitet for typen, en skiveformet, rødrandet, gul tragt oftest med grønt centrum, og en krydret duft. Ofte sent blomstrende.

10. Bulbocodium Narcisser
Denne gruppe ligner N. bulbocodium og dets slægtninge. De har som regel én blomst pr stilk. Kronbladene er uvæsentlige i forhold til tragten som er væsentlig større og altoverskyggende.

11. Split-Corona (sommerfugle-narcis)
Denne gruppe har en spaltet tragt, som er delt i mindst en tredjedel af dens længde. Hvilket ofte får tragten tilbage mod kronbladene, bliver ofte kaldt krave typen.

12. Øvrige:
Her indsættes alt hvad der ikke passer ind mellem de øvrige altså det der er til overs når boet køres op.

Hvis du er forvirret er du ikke den eneste :-)